KO SMO MI?

Mi smo konsultantska kuća koja posluje na tržištima Holandije, Srbije i Zapadnog Balkana, a ekspertiza nam je rad sa porodičnim kompanijama na profesionalizaciji i tranziciji sa generacije na generaciju.

Kroz karijeru smo:

  • sarađivali sa nekim od najvećih svetskih i holandskih kompanija
  • bili angažovani od strane holandske države
  • radili na međunarodnim projektima
  • pomogli mnogim porodičnim kompanijama iz regiona

O našoj stručnosti dodatno govori i to da radimo kao konsultanti na projektima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Ako želite da unapredite poslovanje svoje porodične kompanije, da ona traje i za generacije koje dolaze, mi imamo potrebna znanja za to.

USLUGE

KONSALTING

Rad sa porodičnim kompanijama na profesionalizaciji i tranziciji s generacije na generaciju

MISIJA

Unapređivati poslovanje klijenata, omogućiti rast, razvoj, dugovečnost i profitabilnost njihovih kompanija.

VIZIJA

Kontinuiranim transferom znanja inspirisati ljude da kreiraju najbolju verziju sebe i svojih kompanija.

VREDNOSTI

Klijenti na prvom mestu, Posvećenost konstantnoj edukaciji, Profesionalnost, Izvrsnost u radu

NEKI OD NAŠIH KLIJENATA

NAJVEĆA PREDUZETNIČKA ZAJEDNICA U REGIONU

Ja, Preduzetnik je naš brend i najveća preduzetnička platforma u Srbiji i regionu, koja kroz Serijal, Facebook grupu (preko 50.000 ljudi), Klub, Konferenciju i Registar edukuje, povezuje i promoviše preduzetništvo, a svojom Metodologijom i Akademijom unapređuje i čini dugoročno održivim biznise širom regiona.

KONTAKTIRAJTE NAS SADA ZA 30 MINUTA BESPLATNIH KONSULTACIJA!​

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Mi smo konsultantska kuća kojoj je ekspertiza rad sa porodičnim kompanijama na profesionalizaciji i tranziciji sa generacije na generaciju.

Kroz naš rad pomažemo porodičnim kompanijama da postaju bolje, te da traju generacijama.

Više od decenije sarađivali smo sa nekim od najvećih svetskih kompanija, radili na međudržavnim projektima, te sa porodičnim kompanijama koje imaju od desetak do nekoliko hiljada zaposlenih, i prometima od par desetina hiljada do nekoliko stotina miliona evra, u raznim industrijama.

Usavršavajući poslovne strategije i testirajući različite modele rada, kreirali smo sopstvenu metodologiju koja je našim klijentima donela izvanredne rezultate.

Spojili smo godine iskustva i uvide stečene kroz rad u sveobuhvatan sistem dizajniran za profesionalizaciju poslovanja, organizaciono unapređenje i tranziciju u porodičnim kompanijama.

Kroz našu karijeru smo sarađivali sa kompanijama iz mnogih industrija i potvrdili da naša metodologija donosi izvanredne rezultate u svakoj od njih.

Sarađivali smo sa porodičnim kompanijama koje imaju desetak do nekoliko hiljada zaposlenih i prometima od par desetina hiljada do nekoliko stotina miliona evra. Za kompanije koje još uvek nisu dovoljno velike za rad 1na1, preporučujemo našu Akademiju.

Imamo firme u Holandiji i Srbiji, a poslujemo i na tržištima ostalih zemalja Zapadnog Balkana.