News

Organizacija – značaj i dizajn

U periodu od gotovo pola veka, nakon drugog svetskog rata, preduzetništvo gotovo da je jedva i postojalo u našoj zemlji i posledice te situacije su teško sagledive. Tek tokom devedesetih godina prošlog veka počinju ponovo da se osnivaju privatne kompanije, gde su vlasnici uglavnom bili prinuđeni da preduzetničke lekcije uče na sopstvenim greškama, jer nije bilo ljudi koji bi mogli da im prenesu svoja praktična iskustva i znanja. Pronaći u Nemačkoj ili Holandiji kompanije koje posluje duže od sto godina i nije nekakva retkost, pa zamislite koliko je tu znanja akumulirano, pogotovu u porodičnim kompanijama, gde se znanja prenose sa kolena na koleno i tako, recimo, četiri ili pet generacija.

Kako nam u prvoj polovini 90-ih godina internet nije bio dostupan, a sankcije kojima smo u tom periodu bili izloženi svakako nisu olakšavale celokupnu situaciju, naši preduzetnici su u tom periodu bili prepušteni sami sebi i pronalažanju odgovora na teži način. Dok su, primera radi, kompanije iz Zapadne Evrope, preležale neke dečije bolesti i usvojile određena znanja pre više decenija, naše kompanije se tek sada nalaze u toj poziciji. Ono što je nerazumljivo je da, uprkos tome da je zahvaljujući internetu sada dostupnost informacijama i znanjima jako jednostavna i gotovo neograničena, naši preduzetnici ih ne prihvataju tako lako i teško se odriču ustaljenih principa i metoda rada.

Imamo veliki broj kompanija, čak bih rekao da je to procentualno ogromna većina, koje se drže sistema poslovanja koje imaju od samog početka, što je uglavnom i dalje na način da je vlasnik taj koji se bavi svim i svačim, kompanije posluju bez strateškog plana, bez profesionalnog menadžmenta, bez jasno definisane organizacione strukture, a u takvim uslovima, nakon nekog vremena i određenog uspeha (ako ga uopšte ima), napredak i razvoj kompanije je praktično nemoguć.

Po mom mišljenju, jedan od ključnih problema razvoja kompanija kod nas je neshvatanje značaja organizacije, odnosno građenja sistema, pa će ovaj tekst, nakon ovog uvoda, biti posvećen tome, odnosno mom viđenju i shvatanju organizacije, kao i kratkim objašnjenjem procesa koji ja koristim u praksi prilikom dizajniranja organizacija.

Šta je organizacija i zašto je bitna?

Organizacija obezbeđuje okruženje, koje omogućava ljudima da doprinesu svojim sposobnostima, da se ispuni zajednička misija. Organizacija je ono što čini ljude u jednoj kompaniji frustriranima, jer ne vide rezultate za svoj uloženi trud, ali je takođe organizacija i ono što ljude u drugoj kompaniji čini zadovoljnima što zajedno rade i što ostvaruju zacrtane ciljeve. Organizacija nam omogućava da zajedno uradimo mnogo više, nego što to možemo sami.

Svakoj kompaniji je najpre potrebna dobra strategija i tome kako da napravite strateški plan, možete pročitati u mom tekstu koji se nalazi ovde. Ali, ključ da tu strategiju sprovedete u delo je organizacija, odnosno dizajn te organizacije, koji će biti napravljen na određeni način, kako bi se ta konkretna strategija sprovela u delo.

Uzmimo na primer dve kompanije koje posluju u istoj industriji. Obe proizvode slične proizvode, ili nude slične usluge, ali jedna je mnogo uspešnija. Zašto je to tako? Kompanija stvara vrednost kroz strategiju, ljude i organizaciju. Jedan deo kompanija u Srbiji se bavi strategijom i ljudima, iako po mom mišljenju i dalje jako mali broj to radi na pravi način, ali većina kompanija kod nas se gotovo uopšte ne bavi organizacijom.

 

Kada treba razmišljati o dizajnu organizacije?

Što pre napravite organizaciju i uspostavite sistem u njoj, to bolje po vas. Kroz veliki broj intervjua u serijalu “Ja, Preduzetnik”, imate priliku da čujete naše sagovornike kako ističu značaj organizacije. Nemojte sumnjati ni trena da je njihovo najpre razumevanje značaja organizacije, a zatim i uspostavljanje iste u praksi, imalo jednu od ključnih uloga da dovedu svoje kompanije do uspeha koji danas imaju.

Dakle, kao prvo, kada napravite, ili promenite strategiju, ako tražite nove klijente, ulazite na nova tržišta ili menjate poslovni model, moraćete da (re)dizajnirate svoju organizaciju. Zatim, ukoliko ne dobijate željene rezultate, ukoliko ste napravili neke izmene da biste sproveli novu strategiju, ali ne vidite rezultate, potreban vam je novi dizajn organizacije. Takođe, ukoliko se promeni spoljašnje okruženje, kada konkurenti promene tržište ​​sa novom tehnologijom ili novim poslovnim modelom, ili ako država promeni određena pravila, onda se i vaša organizacija mora promeniti.

 

Model zvezde

Na slici je model zvezde Jay Galbraith-a, koji daje jedan sveobuhvatni pogled na organizacioni dizajn (kliknite na sliku).

Kao što smo rekli, sve počinje strategijom. Ona opisuje kako ćete se razvijati, takmičiti i definisati izbore koje ćete napraviti. Kada imate jasnu strategiju, pogledajte šta su vaši jedinstveni diferencijatori i kompetencije. Šta morate biti u mogućnosti da radite bolje od vaših konkurenata? Nakon toga, morate doneti četiri važne odluke. 

Prva odluka je oko strukture i treba da odgovorite na sledeća pitanja. Kako bismo trebali da radimo zajedno kao grupa? Koje su uloge potrebne za vođenje posla? Kako će se podeliti ovlašćenja između tih uloga?

Druga odluka je oko procesa. Kako će funkcionisati tok rada između grupa? Kako će se donositi odluke?

Treća odluka je oko usklađivanja metrika i nagrada. Metrike i nagrade definišu kako izgleda željeni rezultat. Kako ćete meriti napredak na individualnom, timskom i kompanijskom nivou? Kako ćete podsticati željeno ponašanje i učvrstiti kulturu koju želite?

Četvrta odluka se tiče ljudi, jer bez njih ništa od ovoga nije moguće. Koje veštine, znanja i iskustva treba da imaju vaši ljudi? Usklađivanje organizacije je ono što određuje njenu efikasnost i krajnji cilj je stvoriti organizaciju koja izvlači najbolje iz ljudi i olakšava rad u istoj.

Proces dizajniranja 

Dizajniranje organizacije je složen posao i sledeća načela, mada pojednostavljena, predstavljaju način na koji ja radim pri dizajnu organizacija. 

  • Uvek ceo proces započinje razmišljanjem o strategiji organizacije, jer kako možete da odaberete kojim putem ćete ići, ako ne znate gde idete. Strategija određuje na koji način će se kompanija razvijati, biti konkurentna i na osnovu strategije će se donositi sve odluke vezane za dizajn. Ono što je važno da znate je da organizacija nije cilj. Organizacija je jednostavno mehanizam za postizanje vaše strategije.
  • Sposobnosti kompanije su jako važne u procesu dizajniranja i predstavljaju vezu između strategije i organizacije. Šta podrazumevamo pod sposobnostima? Sposobnosti su ono što razlikuje jednu organizaciju od druge, iako one mogu biti u istoj industriji, imati slične proizvode i usluge ili imati slične klijente. Ako pogledamo fudbalski i košarkaški tim, obe ekipe imaju igrače. Igrači mogu imati neke slične karakteristike, jer svaki od njih može da trči ili da skoči. Kao pojedinci, njihove osnovne veštine mogu biti prilično slične, ali kao timovi, njihove sposobnosti su potpuno različite. Malo je verovatno da bi i najbolja košarkaška reprezentacija ikada mogla da pobedi prosečan fudbalski tim, kao i obrnuto.  Pošto nijedna organizacija ne može biti najbolja u svemu, deo vašeg strateškog rada je da identifikuje sposobnosti koje su jedinstvene za vašu kompaniju.
  • Ne dizajnirajte oko ljudi. To je najveća greška koja se pravi pri dizajniranju organizacije. Nemojte gledati kakve ljude trenutno imate u svojoj organizaciji, pa na osnovu toga praviti organizacioni model. Umesto toga, dizajnirajte organizacioni model, koji je potreban kako biste sproveli određenu strategiju, a nakon toga odaberite iz postojećeg tima ljude, koji imaju određena znanja i veštine i postavite ih na određene pozicije, koje zahtevaju ta odrađena znanja i veštine. Pri tom procesu ćete videti i koje pozicije vam trenutno nedostaju za konkretni organizacioni model, odnosno koje nove ljude i sa kojim određenim znanjima i veštinama ćete morati da zaposlite, kako biste popunili te pozicije i sproveli strategiju.
  • Vodite računa o tome da timski rad i saradnja jesu dobri, ali u organizaciji ne moraju svi da rade zajedno. Činjenica je da saradnja troši mnogo vremena i energije, te stoga morate tačno identifikovati gde saradnja dodaje stvarnu vrednost i tu dizajnirati veze, a izbeći saradnju tamo gde ona ne stvara vrednost.

Dizajn organizacije je proces. Postavite odredište i organizujte se prema njemu. Kako se unutrašnji i spoljni uslovi menjaju, i vi morate prilagoditi vaš kurs. Početni rad zahteva fokus, vreme i pažnju, kao i prave ljude koji su uključeni u sve to.

I još jedna važna napomena za kraj. Kao lideru, vaš posao nije pronaći pravu organizaciju, nego stalno prilagođavati sve elemente, kako bi vaša organizacija bila usklađena, a samim tim i maksimalno efikasna.

Ukoliko želite da na profesionalan način uradite organizacioni dizajn u vašem biznisu, možete pisati na djordje@companiesconnected.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *