News

Segmentiranje tržišta

Segmentiranje tržišta predstavlja proces podele tržišta u odvojene grupe klijenata sa različitim potrebama, karakteristikama ili ponašanjem, koje može zahtevati različite ponude, jer imaju različita vrednosna očekivanja. Na primer, segmentacija može biti rađena geografski (kontinent, država, region, grad, deo grada…), demografski (pol, godine, bračni status, prihod, edukacija, zanimanje…), kao i na gotovo nebrojeno mnogo različitih načina. Svaki od njh vam može doneti nove uvide i priliku da zahvaljujući istima svoje poslovanje diferencirate od konkurencije na određeni način.

Kod procene segmenata tržišta potrebno je postaviti sledeća pitanja:

  • Da li se klijenti zaista razlikuju jedni od drugih?
  • Da li se identifikovane razlike kod klijenata odnose na njihovo različito ponašanje?
  • Da li su segmenti dovoljno veliki?
  • Da li su segmenti pristupačni?

Strategija targetiranja 

Definisanjem različitih segmenata tržišta, potrebno je odlučiti koju ćemo strategiju targetiranja primeniti.

Prva mogućnost je jedan proizvod za celokupno tržište. Dakle, svesni smo da tržište poseduje različite segmente, ali mi imamo jedan proizvod i kao takvog ga nudimo celokupnom tržištu. Uzmimo, na primer, tržište bicikala. Svesni smo toga da postoje različiti segmenti klijenata na samom tržištu sa različitim potrebama (dečiji bicikli, sa pomoćnim točkićima i bez istih, sportski bicikli, mountain bike…), ali mi imamo samo jedan tip bicikla i nudimo ga celom tržištu.

Druga mogućnost je različiti proizvodi namenjeni za različite segmente tržišta. U primeru sa biciklama, ovo bi značilo da za svaki segment imamo proizvod koji je kreiran isključivo za taj segment, odnosno, proizvodimo više tipova bicikala, namenjenih potrebama različitih segmenata tržišta.

Treća mogućnost je da smo fokusirani isključivo na jedan segment tržišta i trudimo se da maksimalno ispunimo potrebe samo tog segmenta. Primera radi, proizvodimo samo bicikle za decu sa pomoćnim točkićima, svesni smo ostalih segmenata, ali nas oni ne zanimaju.

Segmenaciju možete raditi i po cenovnom rangu, pa tako možete imati različite proizvode koji su namenjeni svim segmentima (niska cena, srednji rang i premijum segment), možete imati jedan proizvod sa cenom u, recimo, srednjem rangu koji nudite celom tržištu, ili proizvod koji je cenom, na primer, u premijum segmentu, kreiran je isključivo da zadovolji potrebe tog segmenta tržišta i nudite ga samo njemu.

Važno je da razumete da je odluka kako ćete segmentirati tržište i koji način targetiranja ćete izabrati za svoje poslovanje od strateškog značaja i treba da dođe nakon ozbiljne analize, a ne kao izbor koji će nasumično biti donet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *