News

Kako uspostaviti i održavati jaku porodičnu kulturu u biznisu

Jaka porodična kultura može biti ključna za uspeh i dugovečnost porodičnih biznisa. Kultura porodice unutar biznisa ne samo da pomaže u održavanju harmonije među članovima porodice, već i poboljšava lojalnost zaposlenih i jača brend kompanije. U ovom blogu ćemo istražiti korake i strategije za uspostavljanje i održavanje jake porodične kulture u poslovanju.

Značaj porodične kulture u biznisu

Porodična kultura definiše vrednosti, verovanja i norme koje vode ponašanje i donošenje odluka unutar kompanije. Jaka porodična kultura može:

 1. Povećati loajalnost: Zaposleni koji se identifikuju sa vrednostima kompanije verovatnije će ostati lojalni.
 2. Poboljšati produktivnost: Jasne vrednosti i ciljevi pomažu zaposlenima da se fokusiraju na zajednički uspeh.
 3. Ojačati brend: Kompanije sa snažnom kulturom često imaju jači, prepoznatljiviji brend.

Ključne strategije za uspostavljanje jake porodične kulture

 1. Definisanje porodičnih vrednosti i misije

  Dokumentovanje vrednosti: Počnite sa dokumentovanjem ključnih vrednosti i misije porodice. Ovo uključuje šta kompanija predstavlja, njene dugoročne ciljeve i osnovna uverenja. Komunikacija vrednosti: Osigurajte da sve vrednosti budu jasno komunicirane svim članovima porodice i zaposlenima kroz interne komunikacije, treninge i dokumente.

 2. Uključivanje svih generacija u proces

  Sastanci i radionice: Organizujte sastanke i radionice gde članovi porodice različitih generacija mogu doprineti definisanju i razumevanju porodičnih vrednosti. Mentorstvo: Stariji članovi porodice mogu mentorisati mlađe generacije, pomažući im da razumeju i usvoje porodičnu kulturu.

 3. Implementacija kulture u svakodnevne operacije

  Politike i procedure: Razvijte politike i procedure koje odražavaju porodične vrednosti. Ovo može uključivati etičke kodekse, politiku zapošljavanja i upravljanje performansama. Vodeći primer: Lideri u kompaniji treba da žive vrednosti kompanije u svakodnevnom radu, postavljajući primer za sve zaposlene.

 4. Proslavljanje i održavanje tradicija

  Godišnji događaji: Organizujte godišnje događaje koji proslavljaju porodične vrednosti i uspehe kompanije. Ovo može biti godišnji piknik, nagrade za zaposlene ili jubileji kompanije. Simboli i rituali: Uvedite simbole i rituale koji jačaju porodičnu kulturu, poput specijalnih logotipa, slogana ili ceremonija.

 5. Otvorena i transparentna komunikacija

  Redovni sastanci: Redovno održavajte sastanke gde se članovi porodice i zaposleni mogu informisati o poslovanju, deliti ideje i rešavati probleme. Povratne informacije: Ohrabrite kulturu otvorenih povratnih informacija, gde svi članovi mogu slobodno izražavati svoje mišljenje i sugestije.

 6. Angažovanje zaposlenih

  Inkluzija: Uključite zaposlene u aktivnosti koje jačaju porodičnu kulturu, kao što su timske aktivnosti, volontiranje u zajednici i zajednički projekti. Nagrade i priznanja: Uvedite programe nagrađivanja koji prepoznaju i nagrađuju zaposlene koji demonstriraju porodične vrednosti.

Studija Slučaja

Porodična kompanija, koja se bavi proizvodnjom organske hrane, postavila je jake temelje porodične kulture. Kroz dokumentovanje vrednosti, uključivanje svih generacija u proces, implementaciju vrednosti u svakodnevne operacije, proslavljanje tradicija i otvorenu komunikaciju, kompanija je uspela da stvori jedinstvenu i prepoznatljivu kulturu. Ovo je rezultiralo visokim nivoom lojalnosti zaposlenih, povećanjem produktivnosti i jačanjem brenda.

Zaključak

Uspostavljanje i održavanje jake porodične kulture u biznisu zahteva posvećenost, jasnoću i kontinuirani napor. Kroz definisanje vrednosti, uključivanje svih generacija, implementaciju u svakodnevne operacije, proslavljanje tradicija, otvorenu komunikaciju i angažovanje zaposlenih, porodične kompanije mogu stvoriti čvrste temelje za dugoročan uspeh. Investiranje u porodičnu kulturu danas može doneti brojne benefite sutra, uključujući lojalnost zaposlenih, povećanje produktivnosti i jačanje brenda.

 

Ukoliko želite da profesionalno uspostavite i održavate jaku porodičnu kulturu u vašem porodičnom biznisu, možete pisati na djordje@companiesconnected.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *