PROFESIONALIZACIJA PORODIČNE FIRME

 

Porodične firme, posebno one u kojoj su prva i druga generacija osnivača i dalje aktivne, razlikuje se od klasičnih korporacija po tome što su posvećene porodičnim vrednostima, preduzetničkom duhu, neformalnom odnosu prema poslovnim procesima i procedurama, neformalnom regrutovanju i zapošljavanju ljudi, nemanjem jasno definisanog budžeta, sa uglavnom nejasno definisanom strategijom i planom razvoja, sa nekonvencionalnim menadžerskim praksama, kao i multitaskingom, uobičajenom praksom gotovo svih zaposlenih.

Ono što je još jedna zajednička crta svih porodičnih firmi je da se vlasnik jednog trenutka nađe na raskrsnici. Gradeći svoj biznis, uspeo je da svojim naporom, kao I vrlo često naporom ostatka svoje porodice, dođe do određenog uspeha I dovede svoju firmu na određeni nivo. Međutim, vremenom posao koji je stvorio počinje polako da zahteva sve više I više od njega, obaveze se gomilaju, rastrgnut je na nekoliko strana, stres I frustracije postaju sve veće I veće, a dalji rast je u takvim uslovima nemoguć…Ali, ono što je najveći problem, jako je velika mogućnost da se usled svega navedenog čitava firma uruši iznutra i ono što je godinama stvarano nestane gotovo preko noći. Jedino rešenje ovog problema je profesionalizacija firme.

Šta je zapravo profesionalizacija porodične firme?

Cilj profesionalizacije nije stvaranje korporacije od porodične firme. Profesionalizacija bi trebalo da definiše jasnu strategiju i plan razvoja firme, bolju alokaciju resursa, jasno definisanu organizacionu šemu, uvođenje profesionalnog menadžmenta, kao i razvijanje i dokumentovanje politika i procedura za sve procese. Profesionalizacija porodične firme bi trebalo da dovede do toga da umesto ličnog, intuitivnog donošenja odluka, donosimo analitične odluke, koje su zasnovane na objektivnim informacijama i podacima.

„Ako postanete profesionalniji, postaćete efikasniji, ako postanete efikasniji, postaćete profitabilniji, ako postanete profitabilniji, možete da rastete, te tako možete ostati ispred konkurencije i zaposliti ljude sa pravim veštinama“

 

Podizanje firme na sledeći nivo

Profesionalizacija bi trebalo da dovede do toga da se firma unapredi i podigne na jedan viši nivo poslovanja. Prvi korak je svakako jasno definisanje strategije, definisanje kompetitivnih prednosti i kreiranje strateškog plana razvoja firme za narednih 3-5 godina. Većina porodičnih kompanija ne poseduje strateški plan razvoja i ciljeve koji bi istim trebalo da budu postignuti, te se usled toga dešava da ih dnevne aktivnosti vode u jurnjavu za različitim inicijativama, koje dugoročno ne vode firmu u pravom smeru. Ali, kada nemate jasno napisane ciljeve, kada ste kao vlasnik suviše zauzeti dnevnim operativnim aktivnostima, ne vidite šumu od drveta.

Nakon toga, potrebno je stvoriti organizaciju koja tu specifičnu strategiju treba da sprovede u delo. Kroz jasno definisanje organizacione strukture, kao i obaveza koje svako radno mesto u njoj ima, uvodi se red i multitasking eliminiše iz firme. Određeni deo aktivnosti se sa vlasnika delegira na druge pozicije, što dovodi do toga da se vlasniku oslobađa vreme da se bavi stvarima koje su zaista ključne za dalji napredak firme.

Takođe, jasno se definišu i dokumentuju politike i procedure za sve važne procese unutar organizacije. Na taj način se stvara sistem sa jasno definisanim radnim procesima, što smanjuje mogućnosti greške, ali i eliminiše rasipanje vremena zaposlenih.

Definiše se menadžerska struktura u kompaniji, a kroz organizacionu šemu možemo videti i koji su nam novi ljudi potrebni za određene pozicije, kako bismo strategiju sproveli u delo.

 

Profesionalizacija je ključni korak ka osiguravanju dugovečnosti vašeg porodičnog biznisa

 

Ovo je samo kratak i površan pregled nekih aktivnosti u profesionalizaciji porodične kompanije. Naravno, svaka porodična firma je priča za sebe. Ukoliko ste zainteresovani za konkretne korake u profesionalizaciji vaše porodične firme, kontaktirajte nas, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vas pozvati i kroz 30 minuta besplatnih konsultacija dati odgovore na sva Vaša pitanja.